Història
   . ( I ) Origen de les institucions
   . ( II ) Les Corts i la 1a Generalitat
   . ( III ) Extinció de la dinastia catalana
   . ( IV ) Context de la política europea al segle XVIII
   . ( V ) Caiguda de Barcelona
   . ( VI ) Recuperació autogovern
   . ( VII ) 1ª Generalitat
   . ( VIII ) Generalitat a l'exili
   . ( IX ) 2ª Generalitat
fonte:    . www.gencat.net - Generalitat de Catalunya

 Més...
Història
Símbols
Cultura
Govern
Turism


Amb el suport de :