Presentació

Associação Cultural Catalonia, és l’únic centre català en activitat al Brasil, amb la seu localitzada en la Gran Sao Paulo. Som una entitat sense fins lucratius, fundada el 09 de Novembre de 1990 per immigrants catalans i llurs descendents.

Estem legalment establerts al país i comptem amb el reconeixement oficial del Govern Autònom de Catalunya, la Generalitat, d’acord amb la llei 18/96 del 27 de Desembre de 1996, aprovada pel Parlament de Catalunya.

L’entitat està oberta a la participació de totes les persones que desitgen mantenir vincles amb Catalunya, la seva llengua, la seva cultura i les seves institucions. La nostra llista de socis, en constant expansió, està formada per catalans i brasilenys, i també per persones d’altres nacionalitats.

 Més...
Presentació
Directiu
Objectiu

Amb el suport de :