L'Associació Cultural Catalonia, és l’únic centre català en activitat al Brasil.

Som una entitat sense fins lucratius, fundada el 12 de Novembre de 1990 per immigrants catalans i llurs descendents.

Estem legalment establerts al país i comptem amb el reconeixement oficial del Govern Autònom de Catalunya, la Generalitat, d’acord amb la llei 18/96 del 27 de Desembre de 1996, aprovada pel Parlament de Catalunya.

L’entitat està oberta a la participació de totes les persones que desitgen mantenir vincles amb Catalunya, la seva llengua, la seva cultura i les seves institucions. La nostra llista de socis, en constant expansió, està formada per catalans i brasilenys, i també per persones d’altres nacionalitats.

 Més...
Presentació
Directiu
Objectiu

Amb el suport de :